کوتاه ترین زمان و جدیدترین روش ها

طراحی سایت

تست
01
01
رابط گرافیکی بالا

Through PPC efforts, it’s easier than ever to discover opportunistic and converting keywords for SEO campaigns.

02
02
سرعت بالای سایت

By fine-tuning your target keywords lists we’ll help maximize the bang you get for every dollar spent.

03
03
هماهنگ با گوشی و تبلت

Our pro and enterprise plans offer community management message forwarding and audience boost features.

04
04
امنیت بالای سایت

Our pro and enterprise plans offer community management message forwarding and audience boost features.

05
05
سئو پیش فرض

You can cancel your PPC management plan at any time. There are no long-term contracts required to get started!

06
06
جلسه رایگان آموزشی

You can cancel your PPC management plan at any time. There are no long-term contracts required to get started!

برآورد هزینه و تعرفه پایه

طراحی سایت

سایت ها اساسا به 3 دسته اصلی تقسیم بندی می شوند : خدماتی، فروشگاهی و سفارشی که هر یک کاربردهای مختلف و امکانات متفاوتی بسته به حوزه کسب و کار شما خواهند داشت. از این رو تعرفه پایه حداقلی هر نوع از سایت در مشخصات ذیل قابل مشاهده می باشد.

خدماتی
خدماتی

شروع از سه میلیون تومان

پرداخت یک بار

برای مشاغل ذیل توصیه می شوند :
 • تست
 • تست
 • تست
 • تست
 • تست
مشاهده امکانات و پیش فاکتور
فروشگاهی
فروشگاهی

شروع از هشت میلیون تومان

پرداخت یک بار

برای مشاغل ذیل توصیه می شوند :
 • تست
 • تست
 • تست
 • تست
 • تست
مشاهده امکانات و پیش فاکتور
سفارشی
سفارشی

شروع از دوازده میلیون تومان

پرداخت یک بار

برای مشاغل ذیل توصیه می شوند :
 • تست
 • تست
 • تست
 • تست
 • تست
مشاهده امکانات و پیش فاکتور