مقالات آموزشی

بررسی مهارت هایی که در تولید محتوای لیست باید در نظر بگیریم

مفید بود؟

در تولید محتوای لیست به این نتیجه می‌رسید که لیست ها دارای فواید زیادی می‌باشند زیرا تاکید آنها بر اطلاعات معین در متن منظم و باقاعده می‌باشد. هنگامی که لیستی را به صورت عمودی روی صفحه می‌بینید که دارای سه یا چهار مورد می‌باشد، به طور طبیعی توجه بیشتری به آن نشان می‌دهید. همچنین، انواع معینی از لیست ها باعث می‌شوند که خواننده به راحتی بتواند متن را بخواند.

به عنوان مثال، با شماره گذاری کردن و جدا کردن از مراحل قبلی یا مراحل بعدی در دستورالعمل ها، می‌توانید کمک بزرگی به هر مرحله بکنید. لیست ها همچنین باعث ایجاد فضای سفید بیشتری می شوند و باعث می شوند که متن گسترش پیدا کند به طوری که صفحات را تبدیل به دیوارهای جامد از کلمات نکنند.

از ویژگی های مهم تولید محتوای لیست انواع مختلف لیست می‌باشد: درک نکات کلیدی توسط لیست ها برای  خوانندگان آسان تر می‌باشد؛ لیست ها باعث می‌شوند که خوانندگان بتوانند اقدامات یا رویدادها را به ترتیب دنبال کنند و کشش های طولانی از متن مستقیم را جدا می کنند.

 

در این فصل، شما باید انواع مختلف لیست ها و کاربردهای آنها را یاد بگیریدو با قالب و سبک خاص لیست هایی که در این دوره از تولید محتوای لیست می باشند، آشنا شوید.

راهنماهای عمومی برای تولید محتوای لیست

در تولید محتوای لیست سبک خاصی از لیست ها باید مورد استفاده قرار بگیرند که در این فصل درباره آنها توضیح داده شده است. این سبک از لیست، استاندارد می باشد و با قالب مورد نیاز در این قسمت مطابقت دارد. اگر قصد دارید از سبک متفاوتی از لیست ها استفاده کنید بهتر است با مربی خود مشورت کنید.

 • استفاده از لیست ها برای برجسته سازی، تاکید بر متن، شمردن و یا دسترسی آسان تر بسیار مناسب می باشد.
 • از فاصله، تورفتگی، علامت گذاری، علائم نگارشی و سبک کلاهک که در قسمت زیر بیشتر توضیح داده شده است به طور دقیق استفاده کنید.
 • به صورت موازی موارد لیست را در عبارات قرار دهید.
 • باید مطمئن شوید که موارد لیست از نظر دستوری با راهنمای اصلی لیست مطابقت داشته باشند.
 • راهنمای اصلی لیست برای معرفی موارد لیست به کار می رود تا اهداف لیست را نشان دهد (و باید با علامت دو نقطه نشانه گذاری شود).
 • هرگز عناوین را به جای راهنمای اصلی لیست ها به کار نبرید.
 • بیش از اندازه از لیست ها استفاده نکنید زیرا این کار باعث می شود که تاثیر آنها از بین برود.
 • انواع مشابه لیست ها را در متن مشابه به طور مداوم به کار ببرید.

رهنمودهایی برای انواع خاص لیست ها در تولید محتوای لیست

در تولید محتوای لیست، انتخاب بین انواع مختلف لیست ها کاری دشوار می باشد، اما در اینجا یک راه حل موثر وجود دارد:

 • برای مواردی که باید به ترتیب نوشته شوند (مانند دستورالعمل های مرحله ای) یا برای مواردی که باید مطابق با شماره باشند، از لیست های شماره گذاری شده استفاده کنید. برای مواردی که نیاز نیست به ترتیب نوشته شوند از لیست های گلوله ای استفاده کنید.
 • از حروف (a)، (b) و غیره برای لیست های درون جمله ای استفاده نکنید در مقابل اعداد (1)، (2) و غیره. اگر در یک لیست شماره گذاری شده نیاز به یک لیست فرعی دارید، برای تضاد با اعداد می توانید از حروف استفاده کنید.
 • هنگامی که نیاز به تاکید بیشتری دارید، بهتر است برخلاف لیست های درون جمله ای از لیست های عمودی استفاده کنید. لیست های درون جمله ای تاکید کمتری را نسبت به لیست های عمودی نشان می دهند.
 • از لیست های درون جمله ای برای موارد لیست بیشتر از 4 یا 5 مورد استفاده نکنید؛ برای این لیست ها از یک قالب عمودی استفاده کنید.
 • برای شرایط مشابه در یک گزارش شخصی از لیست های درون جمله ای و لیست های عمودی به طور مداوم استفاده کنید. مثلا اگر می خواهید برای هر قسمت از یک گزارش بررسی اجمالی موضوعی انجام دهید، برای نمای کلی از لیست های درون جمله ای یا عمودی استفاده کنید—اما از ترکیب آنها خودداری کنید.

مشکلات رایج لیست ها در تولید محتوای لیست

 • در تولید محتوای لیست، لیست ها همراه با مشکلاتی نیز می باشند که در قسمت زیر به آنها اشاره شده است:
 • لیست های شماره گذاری شده با لیست های گلوله ای ترکیب می شوند.
 • در موارد لیست عبارات موازی وجود ندارد.
 • روی شماره موارد یا حروف لیست از پرانتزهای تکی استفاده می شود.
 • عدم مطابقت خطوط اجرا شده با متن موارد لیست
 • یک جمله راهنمای اصلی لیست عالی برای معرفی موارد لیست وجود ندارد، و علامت دو نقطه در راهنماهای اصلی علامت گذاری مشاهده نمی شود.
 • سبک کلاهک در موارد لیست ناسازگار می باشد.
 • علامت های نگارشی موارد لیست که استفاده از آنها ضروری نمی باشد.
 • لیست ها به طور متناقض در متن مشابه استفاده می شوند.
 • تقسیم شدن موارد لیست اگر دارای تعداد زیادی باشند

قالب بندی لیست ها در تولید محتوای لیست

در تولید محتوای لیست، موارد زیر در رابطه با حروف بزرگ، تایپوگرافی که شامل (پر رنگ کردن، زیر خط زدن، فونت ها و اندازه های مختلف) می باشند و همچنین فاصله که برای انواع مختلف لیست به کار می روند.

لیست های درون جمله ای. در تولید محتوای لیست، این دستورالعمل ها را برای لیست های درون جمله ای به کار ببرید:

1.از علامت دو نقطه (:) برای معرفی موارد لیست فقط زمانی که قبل از لیست یک جمله کامل وجود داشته باشد استفاده می شود. در این نسخه که دارای ایراد می باشد، علامت دو نقطه دقیقا در وسط جمله ظاهر می شود:

ایراد:                برای این پروژه، نیاز دارید به: چسب، قیچی و لاک پاک کن.

ویرایش:           برای این پروژه، به چسب، قیچی و لاک پاک کن نیاز دارید.

2.در اعداد یا حروف موارد لیست هم از پرانتزهای باز و هم از پرانتزهای بسته استفاده کنید: (a) مورد، (b) مورد و غیره.

3.اعداد منظم و حروف کوچک را به طور مداوم در داخل پرانتز به کار ببرید. برای متن هایی که مربوط به موارد لیست های درون جمله ای می شوند از حروف کوچک استفاده کنید، به غیر از زمانی که قوانین حروف بزرگ منظم به کلاهک نیاز داشته باشند.

4.مواردی که شامل جملات کاملی نمی باشند را با ویرگول علامت گذاری کنید؛ مواردی که شامل جملات کاملی می باشند را با نقطه ویرگول علامت گذاری کنید.

5. برای لیست های درون جمله ای از همان فاصله ای استفاده کنید که در متن های منظمی که به صورت لیست نمی باشند از آن استفاده می کنید.

پیشنهاد می‌کنیم بخوانید: بیش از 100 نوع ایده تولید محتوا

6.لیست های درون جمله ای باید در قسمت  آخر جمله قرار بگیرند. یک لیست درون جمله ای که با علامت دو نقطه مشخص شده است، به غیر از قسمت آخر جمله هیچ وقت نباید در قسمت های دیگر جمله قرار بگیرد، مانند مثال زیر:

ایراد:            موارد زیر: چسب، قیچی و لاک پاک کن برای این پروژه مورد نیاز است.

ویرایش:        موارد زیر برای این پروژه مورد نیاز است: چسب، قیچی و لاک پاک کن.

لیست های عمودی ساده. در تولید محتوای لیست، این دستورالعمل ها را برای لیست های عمودی ساده به کار ببرید:

1.لیست را با راهنمای اصلی لیست معرفی کنید (راهنمای اصلی لیست می تواند یک جمله کامل نباشد؛ موارد لیست می توانند تکمیل کننده راهنمای اصلی لیست باشند). جمله راهنما باید با دو نقطه (:) علامت گذاری شود.

2.زمانی که نیازی نیست روی موارد لیست تاکید کنید، از لیست های عمودی ساده استفاده کنید؛ این لیست ها فقط به دلیل اینکه بتوانند به راحتی خوانده شوند به صورت عمودی لیست شده اند.

3.حروف بزرگ را به سبک جمله در موارد لیست به کار ببرید.

4.زیر متنی که در موارد لیست وجود دارد، خطوط اجرا شده را شروع کنید، و از حاشیه سمت چپ منظم شروع نکنید؛ موارد لیست فاصله تکی را برای لیست هایی که شامل دو تا سه خط می باشند به کار ببرید (از فاصله دوبل برای موارد لیست هایی که طولانی هستند استفاده کنید).

5.فاصله دوبل منظم را بین متن اطراف و لیست به کار ببرید؛ از فاصله دوبل بین موارد لیست استفاده کنید.

6. در موارد لیست، به اندازه 3 تا 5 فاصله تورفتگی ایجاد کنید (شروع موارد را در ستون سوم یا پنجم اقدام کنید).

7. فقط زمانی که موارد لیست شامل یک جمله کامل یا یک عبارت فعلی باشند، آنها را علامت گذاری کنید.

8. در مورد لیست هایی که بیشتر از 6 تا 8 مورد دارند احتیاط کنید؛ لیست های طولانی باید تقسیم شوند. لیست های تک ماده ای را مورد استفاده قرار ندهید.

9. اگرممکن است، در ابتدای موارد لیست از (a, an, the) استفاده نکنید.

لیست های عمودی گلوله ای. در تولید محتوای لیست، این دستورالعمل ها را برای لیست های عمودی گلوله ای  به کار ببرید:

1. لیست را با راهنمای اصلی لیست معرفی کنید (راهنمای اصلی لیست می تواند یک جمله کامل نباشد؛ موارد لیست می توانند تکمیل کننده راهنمای اصلی لیست باشند). جمله راهنما باید با دو نقطه (:) علامت گذاری شود.

2.زمانی که به ترتیب لیست ها نیازی ندارید و هدفتان فقط تاکید بر موارد موجود در لیست می باشد، از لیست های عمودی گلوله ای استفاده کنید.

3.اگر نمی توانید از نقطه های گلوله ای استفاده کنید، به جای آن می توانید از ستاره یا خط ربط استفاده کنید.

4. حروف بزرگ را به سبک جمله در موارد لیست به کار ببرید.

5. زیر متنی که در موارد لیست وجود دارد، خطوط اجرا شده را شروع کنید، و از نقطه گلوله ای شروع نکنید؛ موارد لیست فاصله تکی را برای لیست هایی که شامل دو تا سه خط می باشند به کار ببرید (از فاصله دوبل برای موارد لیست هایی که طولانی هستند استفاده کنید).

6. فاصله دوبل منظم را بین متن اطراف و لیست های عمودی گلوله ای به کار ببرید؛ از فاصله دوبل بین موارد لیست استفاده کنید.

7. در موارد لیست، به اندازه 3 تا 5 فاصله تورفتگی ایجاد کنید (شروع موارد را در ستون سوم یا پنجم اقدام کنید). به اندازه 1 فاصله بعد از نقطه گلوله ای، موارد لیست را شروع کنید.

8. فقط زمانی که موارد لیست شامل یک جمله کامل یا یک عبارت فعلی باشند، آنها را علامت گذاری کنید.

9. در مورد لیست هایی که بیشتر از 6 تا 8 مورد دارند احتیاط کنید؛ لیست های طولانی باید تقسیم شوند. لیست های تک ماده ای را مورد استفاده قرار ندهید.

10. اگرممکن است، در ابتدای موارد لیست از (a, an, the) استفاده نکنید.

لیست های عمودی شماره گذاری شده. در تولید محتوای لیست، این دستورالعمل ها را برای لیست های عمودی شماره گذاری شده به کار ببرید: 

1.  لیست را با راهنمای اصلی لیست معرفی کنید (راهنمای اصلی لیست می تواند یک جمله کامل نباشد؛ موارد لیست می توانند تکمیل کننده راهنمای اصلی لیست باشند). جمله راهنما باید با دو نقطه (:) علامت گذاری شود.

2. زمانی که ترتیب لیست ها برایتان مهم می باشد، از لیست های عمودی شماره گذاری شده استفاده کنید.

3.شماره ای را که با یک دوره دنبال می شود را تایپ کنید؛ در شماره ها از پرانتز استفاده نکنید.

4. حروف بزرگ را به سبک جمله در موارد لیست به کار ببرید.

5. زیر متنی که در موارد لیست وجود دارد، خطوط اجرا شده را شروع کنید، و از شماره ها شروع نکنید؛ موارد لیست فاصله تکی را برای لیست هایی که شامل دو تا سه خط می باشند به کار ببرید (از فاصله دوبل برای موارد لیست هایی که طولانی هستند استفاده کنید).

6. فاصله دوبل منظم را بین متن اطراف و لیست های عمودی شماره گذاری شده به کار ببرید؛ از فاصله دوبل بین موارد لیست استفاده کنید.

7. در موارد لیست، به اندازه 3 تا 5 فاصله تورفتگی ایجاد کنید (شروع موارد را در ستون سوم یا پنجم اقدام کنید). به اندازه 1 فاصله بعد از شماره ها موارد لیست را شروع کنید.

8. فقط زمانی که موارد لیست شامل یک جمله کامل یا یک عبارت فعلی باشند، آنها را علامت گذاری کنید.

9. در مورد لیست هایی که بیشتر از 6 تا 8 مورد دارند احتیاط کنید؛ لیست های طولانی باید تقسیم شوند. لیست های تک ماده ای را مورد استفاده قرار ندهید.

10. اگرممکن است، در ابتدای موارد لیست از (a, an, the) استفاده نکنید.

لیست های دو ستونی. در تولید محتوای لیست، این دستورالعمل ها را برای لیست های دو ستونی به کار ببرید:

1.زمانی که می خواهید یک سری موارد مرتبط به هم مانند اصطلاحات و یا تعاریف را در متن به کار ببرید، از لیست های دو ستونی استفاده کنید.

2. لیست را با راهنمای اصلی لیست معرفی کنید (راهنمای اصلی لیست می تواند یک جمله کامل نباشد؛ موارد لیست می توانند تکمیل کننده راهنمای اصلی لیست باشند). جمله راهنما باید با دو نقطه (:) علامت گذاری شود.

3.استفاده از عناوین ستون اختیاری می باشد؛ در صورتی که از عناوین ستون استفاده می کنید، آنها را در سمت چپ از حاشیه متن ستون ها قرار دهید.

4. در موارد لیست، به اندازه 3 تا 5 فاصله تورفتگی ایجاد کنید؛ بین حاشیه سمت راست ستون سمت چپ و حاشیه سمت چپ ستون سمت راست 3 فاصله بگذارید.

5. حروف بزرگ را به سبک جمله در موارد لیست به کار ببرید.

6.فقط زمانی موارد در ستون ها را علامت گذاری کنید که یک جمله کامل باشند.

7.بین موارد لیست از فاصله دوبل استفاده کنید؛ اما در داخل موارد فاصله تکی را به کار ببرید.

8.تراز در هر دو ستون باید از سمت چپ باشد.

9. اگرممکن است، در ابتدای موارد لیست از (a, an, the) استفاده نکنید.

لیست هایی با عناوین اجرا شده.

در تولید محتوای لیست، آخرین تغییر کوچکی که می توان در لیست ها مشاهده کرد، لیست عمودی با عنوان یا برچسب های اجرا شده می باشد که از این قالب در این کتاب استفاده زیادی شده است. تشکیل این قالب مانند زمانی است که می خواهید یک لیست دو ستونی ایجاد کنید. ایجاد لیست های دو ستونی کمی سخت می باشد— باید به طور دقیق بدانید که فاصله بین دو ستون چقدر باید باشد و قالب بندی هر خط اجرا در ستون دوم را باید دوباره انجام دهید.

حروف پررنگ یا حروف کج را برای عناوین اجرا شده واقعی به کار ببرید.

مشکلات قالب بندی دیگر در تولید محتوای لیست

بعضی از نکات اضافه مربوط به لیست ها در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است.

متن ها همراه با فاصله تکی. در این فصل، تمام مثال ها و بحث ها برحسب متن های همراه با فاصله دوبل می باشند. برای متن هایی که همراه با فاصله تکی می باشند، توسط “چشم” طراحی سند خود تصمیم بگیرید که از چه مقدار فاصله می خواهید استفاده کنید. باید بین متن های در حال اجرا و لیست ها به اندازه یک یا دو خط خالی فاصله بگذارید—البته در این کار می توانید آنچه را که فکر می کنید از همه بهتر است را انجام دهید. (و مطمئنا یک فاصله تکی بین متن های در حال اجرا و متن لیست ها وجود دارد).

چیزی که برای قضاوت شخصی ما واضح است این است که آیا فاصله ای بین موارد لیست های عمودی قرار دهیم (قالب بندی آزاد) یا اینکه بگذاریم آنها به صورت تک فاصله ای (قالب بندی فشرده) باقی بمانند. در این روش هم باید دوباره از چشم طراحی سند خود کمک بگیرید. اگر هر مورد از لیست دارای خطوط زیادی باشند و همچنین اگر تعداد موارد نیز زیاد باشند، استفاده از قالب آزاد به خواننده کمک می کند که بتواند راحت تر متن را بخواند. سعی کنید از هر روشی که استفاده می کنید، در آن ثابت قدم باشید.

لیست های خودتان را طراحی کنید. زمانی که روش قالب بندی لیست ها را در انتشارات مختلف مشاهده می کنید، متوجه تنوع زیاد آن خواهید شد. طراحی هر نوع از لیست هیچ وقت به طور کامل “درست” نمی باشد. استفاده از تورفتگی، با حروف بزرگ نوشتن و فاصله نیاز به تمرین زیادی دارد. تمام قالب هایی که در این فصل به شما آموزش و نشان داده شده است را در کلاس تولید محتوای لیست به کار ببرید. اگر قصد دارید از قالب های متفاوت دیگری استفاده کنید بهتر است با مربی خود مشورت کنید.

Author

مدیریت سایت

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.