مقالات آموزشی

خلق سلسله مراتب بصری به چه صورت است؟

مفید بود؟

ندازه، تضاد، رنگ، همجواری، همترازی و تکرار اصول پایه و ساده در طراحی وب سایت می باشند. هنگامی که در ابتدا شما با طراحی وب سایت آشنا می شوید، این عناصر را نیز می شناسید. همین موارد هستند که به شما در ساخت سلسله مراتب بصری کمک می کنند.

اندازه، تضاد، رنگ، همجواری، همترازی و تکرار اصول پایه و ساده در طراحی وب سایت می باشند. هنگامی که در ابتدا شما با طراحی وب سایت آشنا می شوید، این عناصر را نیز می شناسید. همین موارد هستند که به شما در ساخت سلسله مراتب بصری کمک می کنند.

اندازه: عناصر بزرگ تر، سریع تر می توانند توجه بیننده را به خود جلب کنند. هرچه یک عنصر بزرگتر باشد، اهمیت بیشتری را از خود به نمایش می گذارد. عکس این موضوع نیز صادق می باشد. عناصری که کوچک تر نشان داده می شوند اهمیت کمتری دارند. اگر همه چیز به یک اندازه نشان داده شود، هیچ یک از دیگری مهم تر نخواهد بود. اندازه باعث می شود که چشمان بیننده از بزرگ ترین عنصر به سمت کوچک ترین عنصر حرکت کند و تمایز میان آن ها را به سادگی درک نماید.

تضاد: تغییرات نمایشی میان عناصر طراحی وب سایت می تواند تاثیرات قابل توجهی در یک سلسله مراتب بصری داشته باشد؛ مانند تغییر رنگ. اگر در یک بخش از صفحه وب سایت شما از زمینه تیره استفاده شده باشد و در بخش دیگر از زمینه روشن، این امر موجب می شود که این دو بخش از یکدیگر متمایز شوند. تضاد می تواند یکی از ساده ترین ابزار برای تعیین اهمیت اطلاعات باشد و سلسله مراتب را به خوبی نشان دهد.

رنگ: یکی از شیوه های بسیار جالب برای جلب توجه بیننده به عناصر گوناگون، رنگ می باشد. شما می توانید از وفور و یا فقدان رنگ استفاده کنید تا توجه را به سمتی که می خواهید بکشید. با استفاده از یک رنگ قوی و گیرا شما می توانید عنصری را از دیگر عناصر متمایز نمایید و توجه بیننده را بیشتر بر آن موضوع جلب کنید. به منظور آنکه شما بتوانید به درستی از رنگ ها بهره ببرید، تنها باید اصول استفاده از رنگ را مورد بررسی قرار دهید و با آن آشنا باشید.

همجواری: میزان نزدیکی عناصر به یکدیگر هم می تواند موجب شود برخی عناصر را در یک گروه ببینیم و برخی را جدا از آن گروه. برای مثال اگر با استفاده از همین متن بخواهیم موضوع همجواری را توضیح دهیم: پاراگراف اول می تواند نشان دهنده گروهی باشد که دیگر پاراگراف های متن زیر مجموعه آن هستند. این امر در عناصری مانند نوار ابزار سایت، منو و بخش های گوناگون سایت نیز وجود دارد.

همترازی: جایگاه عناصر در طراحی وب سایت می تواند نشان دهنده اهمیت آن ها باشد. اصولا مهم ترین مسائل در بالای صفحات وب سایت دیده می شوند. به همین دلیل می باشد که لوگوی یک شرکت همیشه در بالا صفحات وب سایت دیده می شود. از این شیوه برای دانستن جایگاه هریک از بخش ها محتوای خود بهره مند شوید.

تکرار: در طراحی، عنصر تکرار به خوبی می تواند معرف اهمیت باشد. هنگامی که شما به پاراگراف های یک روزنامه نگاه کنید، همه با یک اندازه و خط نوشته شده اند. این موضوع موجب می شود یک الگو در ذهن شما به وجود آید. همین مساله باعث می شود که تیترها مهم تر جلوه کنند. استفاده از الگوی تکرار در ارائه محتوا می تواند رابطه میان متون مختلف را بهتر نشان دهد.

 

Author

مدیریت سایت

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.